Nic.

Obowiązkiem Rodziców jest:

 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka o ustalonych porach.
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędną wyprawkę.
 3. pozostawienie do wiadomości przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych.

Przeziębienia powstałe w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
 2. obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu takiej informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka.

Przedszkole a choroby.

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie dzieci zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

 1. mają katar, kaszel, gorączkują (nie dotyczy alergii),
 2. są przeziębione lub chore,
 3. są w trakcie leczenia antybiotykowego.

Przedszkole a leki.

 1. nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu,
 2. podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców, witaminy i preparaty uodparniające znajdujące się na liście zatwierdzonej przez pediatrę współpracującego z przedszkolem,

Przedszkole a alergie.

 1. w przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii,
 2. obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko,
 3. obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dziecka alergicznego oraz metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone  przez rodziców

Wyjścia na dwór.

Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

 1. wieje silny wiatr,
 2. pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
 3. temperatura jest niższa niż – 10ºC,
 4. na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 5. zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające wyjściu na zewnątrz.

Dziecko może pozostać w sali, jeżeli zaczyna gorączkować lub pojawią się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby.