Nic.
06.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
Praca indywidualna z dzieckiem
Zabawy ruchowe
08.00 – 08.30 Przygotowanie do śniadania
Ćwiczenia poranne
Czynności sanitarno-higieniczne
08.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 09.15 Zajęcia w oddzielnych grupach wiekowych do godz. 15Mycie ząbków, przygotowanie do zajęć
09.15 – 10.30 Zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe
10.30 – 10.40 Talerz owoców
10.40 – 11.30 Zajęcia ruchowe na placu zabaw
11.30 – 12.00 Obiad: zupa
12.00 – 13.30 Odpoczynek
– czas relaksu, słuchanie bajek, utworów
muzycznych, realizacja indywidualnych zajęć edukacyjnych
13.30 – 14.00 Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.00 – 14.30 Obiad: drugie danie
14.30 – 16.00 Zabawy dowolne w kącikach tematycznych 
(przy sprzyjających warunkach na świeżym powietrzu)
Zajęcia dodatkowe
16.00 – 16.15 Podwieczorek
16.15 – 18.00 Zabawy organizowane w sali lub na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci