Nic.

Przedszkole realizuje w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego następujące programy:

  • „Kalendarz Przedszkolaka” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała
  • „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim
    roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej”
  • „Nazywanie świata” odmienna metoda nauki czytania – Irena Majchrzak
  • Edukacyjny program ekologiczno-przyrodniczy – Per ZOO Roman Persona
  • „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”
  • „5 porcji warzyw, owoców lub soków”
  • Program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
  • Program edukacyjny „Akademia Wyobraźni Play-Doh”

Zajęcia podstawowe prowadzą Panie: Beata Kamińska, Dominika Kowalska, Ewelina Giera, Karolina Gościcka.


ZAJĘCIA DODATKOWE:

1. Zajęcia plastyczne
prowadzi Pani Dominika Kowalska
2. Zajęcia logopedyczne – „zabawy językiem”
prowadzi Pani Karolina Gościcka
3. Zajęcia rytmiczne
prowadzi Pani Aleksandra Kurpik
4. Zajęcia muzyczne
prowadzi Pani Beata Kamińska
5. Gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa
prowadzi Pan Marcin Żmijewski
6. Język angielski
prowadzi Pan Paweł Wilkowski