Nic.

Przedszkole realizuje w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego następujące programy:

  • Program wychowania przedszkolnego „Tropiciele” Beaty Gawrońskiej i Emilii Raczek, wydawnictwa WSIP
  • „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim
    roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej”
  • „Nazywanie świata” odmienna metoda nauki czytania – Irena Majchrzak
  • Edukacyjny program ekologiczno-przyrodniczy – Per ZOO Roman Persona
  • „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”
  • „5 porcji warzyw, owoców lub soków”
  • Program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
  • Program edukacyjny „Akademia Wyobraźni Play-Doh”

Zajęcia podstawowe prowadzą Panie: Beata Kamińska, Dominika Kowalska, Ewelina Giera, Karolina Gościcka.


ZAJĘCIA DODATKOWE:

1. „Zabawy językiem” w grupach oraz indywidualne zajęcia z logopedą
2. Zajęcia taneczno-rytmiczne
3. Gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa
4. Język angielski
5. religia w klasie „0”