Nic.

Uwzględniamy specjalistyczne diety dla dzieci alergicznych.

Nie chcemy, by którekolwiek dziecko czuło się u nas pokrzywdzone, dlatego wszystkie uczestniczą we wszystkich zajęciach, bawią się, uczą i rozwijają.


W naszym przedszkolu zapewniamy:

  • pobyt dziecka w przedszkolu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00,
  • talerz owoców oraz 4 domowe posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni,
  • różnorodny program zajęć edukacyjnych zatwierdzony przez MEN rozszerzony o nowoczesne metody nauczania,
  • naukę języka angielskiego,
  • zajęcia rytmiczno muzyczne,
  • zajęcia korygujące wady postawy oraz gimnastykę usprawniającą,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia plastyczne
  • warsztaty przyrodnicze i hodowlane,
  • teatrzyki, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.

Zapisy trwają cały rok – w miarę posiadanych miejsc.